Copies of articles

Copyright restrictions must of course be observed with the published papers.

For personal use only. Not for distribution

– 2012 –

PDF Sjöberg, L. (2012). Skönmålning på ett personlighetstest bland sökande och antagna till officersutbildning. Forskningsrapport 2012:1. Stockholm: Psykologisk Metod AB.
PDF  Sjöberg, L. (2012). Begåvningstest vid urval av sökande till Handelshögskolan i Stockholm. Forskningsrapport 2012:2. Stockholm: Psykologisk Metod AB.

– 2011 –

PDF Sjöberg, L., Bäccman, C., & Gustavsson, B. (2011). Personlighetstestning vid antagning till FHS officersutbildning. ILM Serie T:39, 2011. Karlstad: Institutionen för ledarskap och Management, Försvarshögskolan.
PDF Sjöberg, L., Bergman, D., Lornudd, C., & Sandahl, C. (2011). Sambandet mellan ett personlighetstest och 360-graders bedömningar av chefer i hälso- och sjukvården. Stockholm: Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik.
PDF Sjöberg, L., & Annell, S. (2011). UPP/Screen vid antagning till polisutbildningen. Rapport # 1. Stockholm: Rekryteringsmyndigheten.
PDF Sjöberg, L. (2011). Ökad testvaliditet genom korrektion för skönmålning. Forskningsrapport 2011:1. Stockholm: Psykologisk Metod AB.
PDF Sjöberg, L. (2011). UPP och UPP/Screen i relation till motivation, personlighet och framgång. Forskningsrapport 2011:2. Stockholm: Psykologisk Metod AB.

– 2010 –

PDF Sjöberg, L., & Möller, K. (2010). Sociala arbetsfunktioner och personlighet (SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration No. 2010:2). Stockholm: Stockholm School of Economics.
PDF Sjöberg, L. (2010). UPP/Screen: Ett screeningstest för personlighet och begåvning. Forskningsrapport 2010:7. Stockholm: Psykologisk Metod AB.
PDF Sjöberg, L. (2010). Skönmålning på UPP hos chefskandidater. Forskningsrapport 2010:11. Stockholm: Psykologisk Metod AB.
PDF Sjöberg, L. (2010). Personlighetsdimensioners validitet i arbetslivet: teorier och empiri (SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration No. 2010:6). Stockholm: Stockholm School of Economics.
PDF Sjöberg, L. Social media in organizations. Review of Arthur L. Jue, Jackie Alcalde Marr, and Mary Ellen Kassotakis: Social media at work. How networking tools propel organizational performance PsychCRITIQUES.
PDF Sjöberg, L. (2010). Allmänheten gör bättre politiska bedömningar än opinionsexperter. Newsmill, 9 juli 2010.
PDF Sjöberg, L., & Engelberg, E. (2010). Risk Perception and Movies: A Study of Availability as a Factor in Risk Perception Risk Analysis, 30(1), 95-106.
PDF Sjöberg, L. (2010). Annual report 2009.
PDF Sjöberg, L. (2010). Skyll inte på otur!
PDF Sjöberg, L. (2010). UPP-testet och kundservice: Kriteriestudie. Forskningsrapport 2010:6. Stockholm: Psykologisk Metod AB.
PDF Sjöberg, L., & Engelberg, E. (2010). Risk Perception and Movies: A Study of Availability as a Factor in Risk Perception Risk Analysis, 30(1), 95-106.
PDF Sjöberg, L. (2010). Faktorstrukturen hos UPP-testet. Forskningsrapport 2010:5. Stockholm: Psykologisk Metod AB.
PDF Sjöberg, L. (2010). Emotionell intelligens och social förmåga hos ungdomar. Forskningsrapport 2010:4. Stockholm: Psykologisk Metod AB.
PDF Sjöberg, L. (2010). UPP-testet: Mångfald gynnas av korrektion för skönmålning. Forskningsrapport 2010: 2. Stockholm: Psykologisk Metod AB.
PDF Sjöberg, L. (2010). UPP-testet: Tredje generationens personlighetstest. Forskningsrapport 2010:1. Stockholm: Psykologisk Metod AB.
PDF Sjöberg, L. (2010). A third generation personality test. Forskningsrapport 2010: 2. Stockholm: Psykologisk Metod AB.

– 2009 –

PDF Sjöberg, L., & Möller, K. (2009). Sociala arbetsfunktioner och personlighet. Forskningsrapport 2009:1. Stockholm: Psykologisk Metod AB.
PDF Sjöberg, L. (2009). UPP-testet: Kriterierelaterad validitet. Forskningrapport 2009:2. Stockholm: Psykologisk Metod AB.
PDF Sjöberg, L. (2009). UPP-testet: Korrektion för skönmålning. Forskningsrapport 2009:3. Stockholm: Psykologisk Metod AB.
PDF Sjöberg, L., & Engelberg, E. (2009). Attitudes to economic risk taking, sensation seeking and values of business students specializing in finance. Journal of Behavioral Finance, 10(1), 1-11.
PDF Sjöberg, L. (2009). Precautionary attitudes and the acceptance of a local nuclear waste repository. Safety Science, 47(4), 542-546.
PDF Sjöberg, L. (2009). EMF Hazards and principles of risk perception. In C. Del Pozo, D. Papameletiou, P. M. Wiedemann, P. Ravazzani & E. Van Deventer (Eds.), Electromagnetic field exposure: Risk communication in the context of uncertainty (pp. 25-44). Rome.
PDF Sjöberg, L. (2009). Are all crowds equally wise? A comparison of political election forecasts by experts and the public. Journal of Forecasting, 28(1), 1-18.
PDF Sjöberg, L., & Drottz-Sjöberg, B.-M. (2009). Public risk perception of nuclear waste. International Journal of Risk Assessment and Management, 11, 264-296.

– 2008 –

PDF Sjöberg, L. (2008). Attityd till slutförvar av använt kärnbränsle: Struktur och orsaker. (Attitudes toward the final repository for spent nuclear power: Structure and causes) (Research Report No. R-08-119). Stockholm: SKB. Svensk Kärnbränslehantering AB.
PDF Sjöberg, L. (2008). Tvångsadoption? Psykologer om en mors olämplighet, och om barnets.
PDF Sjöberg, L. (2008). Attityden till kärnkraften (SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration No. 2008:6). Stockholm: Stockholm School of Economics.
PDF Sjöberg, L., & Nettelman, M. (2008). Lågkonjunktur: Investera i personalen. Nordisk Industri(6), 58.
PDF Sjöberg, L. (2008). Att tillgodogöra sig kollektivets samlade kunskap. Psykologtidningen, 53(11), 4-7.
PDF Sjöberg, L. (2008). Bortom Big Five: Konstruktion och validering av ett personlighetstest.
PDF Sjöberg, L. (2008). Emotional intelligence and life adjustment. In J. C. Cassady & M. A. Eissa (Eds.), Emotional Intelligence: Perspectives on Educational & Positive Psychology (pp. 169-184). New York: Peter Lang Publishing.
PDF Sjöberg, L., & Drottz-Sjöberg, B.-M. (2008). Attitudes towards nuclear waste and siting policy: Experts and the public. In A. P. Lattefer (Ed.), Nuclear Waste Research: Siting, Technology and Treatment (pp. 47-74). New York: Nova Publishers.
PDF Sjöberg, L. (2008). Genetically modified food in the eyes of the public and experts. Risk Management: An International Journal, 10(3), 168-193.
PDF Sjöberg, L. (2008). Personality, situation, or interaction? (Review of the film There will be blood directed by Paul Thomas Anderson). PsycCRITIQUES, 53 (31, Article 12), No Pagination Specified.
PDF Viklund, M., & Sjöberg, L. (2008). An expectancy-value approach to determinants of trust. Journal of Applied Social Psychology, 38, 294-313.
PDF Sjöberg, L., & Wester-Herber, M. (2008). Too much trust in (social) trust? The importance of epistemic concerns and perceived antagonism. International Journal of Global Environmental Isssues, 30(1/2), 30-44.
PDF Sjöberg, L., & Drottz-Sjöberg, B.-M. (2008). Risk perception by politicians and the public. Energy and Environment, 19, 455-483.
PDF Sjöberg, L. (2008). Antagonism, trust and perceived risk. Risk Management: An International Journal, 32-55.
PDF Sjöberg, L. (2008). Ungdomars syn på demokrati- och teknikfrågor. In K. Vikström (Ed.), Samhällsforskning 2008. Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle (pp. 65-93). Stockholm: SKB.
PDF Sjöberg, L. (2008). Tvångsadoption? Psykologer om en mors olämplighet, och om barnets “anknytning”. Yttrande till Borgarting Lagmannsrett, Oslo, september 2001, reviderat 2008. Djursholm: Stiftelsen för Rättspsykologi.

– 2007 –

PDF Sjöberg, L. (2007). Hawthorne-effekten: Krossad myt om ljusets effekt. Personal och Ledarskap, 38(9), 60-61.
PDF Engelberg, E., & Sjöberg, L. (2007). Money obsession, social adjustment, and economic risk perception. Journal of Socio-Economics, 36(5), 689-697.
PDF Sjöberg, L. (2007). Försummade risker. (Neglected risks). In G. Derefeldt & G. Sjöstedt (Eds.), SDSS Årsbok 2007. Strukturerad osäkerhet, ostrukturerad säkerhet i en globaliserad värld (pp. 39-51). Stockholm: Utrikespolitiska institutet.
PDF Sjöberg, L. (2007). Emotions and risk perception. Risk Management: An International Journal, 9, 222-237.
PDF Sjöberg, L. (2007). Ungdomars syn på demokrati- och teknikfrågor. In K. Vikström (Ed.), Samhällsforskning 2007. Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle (pp. 47-71). Stockholm: SKB.
PDF Sjöberg, L. (2007). The distortion of beliefs in the face of uncertainty. International Journal of Management and Decision Making, 8, 1-29.]
PDF Sjöberg, L. (2007). Introduction. International Journal of Risk Assessment and Management, 7, 117-121.
PDF Sjöberg, L. (2007). Risk and willingness to work. International Journal of Risk Assessment and Management, 7, 224-236.
PDF Sjöberg, L., & Magneberg, R. (2007). Action sampling of TV viewing: A favorite waste of time. Journal of Media Psychology, 12.
PDF Sjöberg, L. (2007). Risk communication between experts and the public: perceptions and intentions Organicom: Revista Brasileira de Comunicação Organizacional e Relações Públicas, 4, 66-85.

– 2006 –

PDF Sjöberg, L. (2006). Opinion och attityder till förvaring av använt kärnbränsle. (opinion and attitudes to a repository for spent nuclear fuel) (Research Report No. R-06-97). Stockholm: SKB. Svensk Kärnbränslehantering AB.
PDF Sjöberg, L. (2006). Nyandlighetens psykologiska rötter. Folkvett, 24(2), 6-14.
PDF Engelberg, E., & Sjöberg, L. (2006). Money attitudes and emotional intelligence. Journal of Applied Social Psychology, 36(8), 2027-2047.
PDF Sjöberg, L. (2006, November 15). What makes something interesting? [Review of the book Exploring the psychology of interest]. PsycCRITIQUES-Contemporary Psychology: APA Review of Books, 51 (No. 46), Article 4.
PDF Sjöberg, L. (2006). Nu var det 1962: Drömmen om Rågsved.
PDF Sjöberg, L. (2006). Noveller i veckopressen på 40-talet. Ett experiment av Arne Trankell. Trondheim: NTNU, Psykologiska institutionen.
PDF Sjöberg, L. (2006). Attityderna till slutförvar: Vad förklarar dem?(Attitudes to a final repository: What explains them?). In K. Vikström (Ed.), Samhällsforskning 2006. Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle.
PDF Sjöberg, L. (2006). As time goes by: The beginnings of social and behavioural science risk research. Journal of Risk Research, 9, 601-604.
PDF Sjöberg, L. (2006). Rational risk perception: Utopia or dystopia? Journal of Risk Research, 9, 683-696.
PDF Sjöberg, L. (2006). Allmän psykologi i Göteborg 1970-88. En forskningsavdelnings historia. In C. Fahlke & E. Hjelmquist & I. Lundberg & I. Nilsson & O. Persson & T. Tjus (Eds.), Ett ämne blir till. Psykologi i Göteborg – en kort historia med ett långt för.
PDF Sjöberg, L., & Magneberg, R. (2006). A favorite waste of time: The experience of watching TV (SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration 2006:6). Stockholm: Stockholm School of Economics.
PDF Sjöberg, L. (2006-07-06). Bonusar stimulerar viljan att arbeta. Dagens Industri, sid. 3. (Den publicerade artikeln är en sammanfattning, detta är en fullständig version).
PDF Sjöberg, L. (2006). Att läsa i bok – ett exempel på ideologi mot empiri.
PDF Sjöberg, L. (2006). Till försvar för gatuvåldet.
PDF Sjöberg, L. (2006). Will the real meaning of affect please stand up? Journal of Risk Research, 9(2), 101-108.
PDF Sjöberg, L., & Engelberg, E. (2006). Attitudes to economic risk taking, sensation seeking and values of economists specializing in finance (SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration 2006:3). Stockholm: Stockholm School of Economics.
PDF Sjöberg, L. (2006). Nuclear waste risk perceptions and attitudes in siting a final repository for spent nuclear fuel. In K. Andersson (Ed.), VALDOR 2006. Proceedings (pp. 452-460). Stockholm.
PDF Sjöberg, L. (2006). Adele Johansen vs. Norway: A mother fighting for her child (Report No. 2006:1). Stockholm: Foundation for Forensic Psychology.
PDF Sjöberg, L. (2006). Worry about scale levels is alive and well, but should it be? Department of Psychology, University of Trondheim.

– 2005 –

PDF Sjöberg, L. (2005). Självskattningstest: Den som ljuger fräckast vinner? Personal och Ledarskap, 36(6), 22-25.
PDF Sjöberg, L., & Engelberg, E. (2005). Lifestyles, consumer behavior and risk perception. International Review of Sociology – Revue Internationale de Sociologie, 15(2), 327-362.
PDF Sjöberg, L., Littorin, P., & Engelberg, E. (2005). Personality and emotional intelligence as factors in sales performance. Scandinavian Journal of Organizational Theory and Practice, 15, 21-37.
PDF Sjöberg, L., Peterson, M., Fromm, J., Boholm, Å., & Hansson, S.-O. (2005). Neglected and overemphasized risks: The opinions of risk professionals. Journal of Risk Research, 8(7-8), 599-616.
PDF Sjöberg, L. (2005). The perceived risk of terrorism. Risk Management: An International Journal, 7(1), 43-61.
PDF Engelberg, E., & Sjöberg, L. (2005). Emotional intelligence and interpersonal skills. In R. D. Roberts & R. Schulze (Eds.), International handbook of emotional intelligence (pp. 289-308). Cambridge MA: Hogrefe.
PDF Sjöberg, L. (2005). Ledarskap och personlighet: Testning av jagstyrka. (Leadership and personality: Testing ego-strength) (SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration 2005:7). Stockholm: Stockholm School of Economics.
PDF Sjöberg, L., Hagenvall, H., Ljunggren, C., & Persson, J. (2005). Växtskyddsmedel: Attityder och riskuppfattningar hos svenska lantbrukare. (Pesticides: attitudes and risk perceptions of Swedish farmers) Stockholm: Svenskt Växtskydd.
PDF Sjöberg, L. (2005). Skeptisk antologi. Recension av Vetenskap eller villfarelse. Folkvett (No. 2), 57-60.
PDF Sjöberg, L. (2005). En kritisk diskussion av Myers-Briggs testet. (A critical discussion of the Myers-Briggs test). Organisational Theory & Practice. Scandinavian Journal of Organisational Psychology, 15(1), 21-28.

– 2004 –

PDF Sjöberg, L., Holm, L. E., Ullen, H., & Brandberg, Y. (2004). Tanning and risk perception in adolescents. Health Risk & Society, 6(1), 81-94.
PDF Engelberg, E., & Sjöberg, L. (2004). Internet use, social skills, and adjustment. Cyberpsychology & Behavior, 7(1), 41-47.
PDF Sjöberg, L. (2004). Explaining individual risk perception: the case of nuclear waste. Risk Management: An International Journal, 6, 51-64.
PDF Sjöberg, L. (2004). Local acceptance of a high-level nuclear waste repository. Risk Analysis, 24(3), 739-751.
PDF Sjöberg, L. (2004). Asking questions about risk and worry: Dilemmas of the pollsters. Journal of Risk Research, 7(7-8), 671-674.
PDF Sjöberg, L. (2004). Principles of risk perception applied to gene technology. EMBO Reports, 5(Special Issue), S47-S51.
PDF Sjöberg, L. (2004). Commentary on Robert J. Sternberg’s “Why smart people can be so foolish”. European Psychologist, 9, 151-152.
PDF Sjöberg, L. (2004). Gene technology in the eyes of the public and experts. Moral opinions, attitudes and risk perceptions (SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration 2004:7). Stockholm: Stockholm School of Economics.
PDF Sjöberg, L. (2004). Personlighetstest i arbetslivet: historik och aktuell forskning (SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration No. 2000:9). Stockholm: Handelshögskolan, Sektionen för ekonomisk psykologi.
PDF Sjöberg, L. (2004, 15 juni). Så får vi svenskarna att rösta. Svenska Dagbladet, p. 3.
PDF Sjöberg, L. (2004). Myers-Briggs-testet – en sällskapslek. Psykologtidningen, 50, 12-14.

– 2003 –

PDF Sjöberg, L. (2003, 30 Augusti). Man kan själv vända otur till tur. Metro, p. 6.
PDF Källmén, H., Sjöberg, L., & Wennberg, P. (2003). The effect of coping skill training on alcohol consumption in heavy social drinking. Substance Use and Misuse, 38, 895-903.
PDF Sjöberg, L. (2003). Risk perception, emotion, and policy: The case of nuclear technology. European Review, 11, 109-128.
PDF Sjöberg, L. (2003). Attitudes and risk perceptions of stakeholders in a nuclear waste siting issue. Risk Analysis, 23(4), 739-749.
PDF [Sjöberg, L. (2003). The different dynamics of personal and general risk. Risk Management: An International Journal, 5(3), 19-34.
PDF Sjöberg, L. (2003). Neglecting the risks: The irrationality of health behavior and the quest for La Dolce Vita. European Psychologist, 8(4), 266-278.
PDF Sjöberg, L. (2003). Intuitive vs. analytical decision making: Which is preferred? Scandinavian Journal of Management, 19, 17-29.
PDF Sjöberg, L. (2003). Risk perception is not what it seems: The psychometric paradigm revisited. In K. Andersson (Ed.), VALDOR Conference 2003 (pp. 14-29). Stockholm: VALDOR.
PDF Sjöberg, L. (2003). Behov, känslor och värderingar: styrning av handlandet.
PDF Sjöberg, L., & Engelberg, E. (2003). Emotionell intelligens – teori och empiri i ett psykologiskt perspektiv. (Emotional intelligence – theory and empirical research in a psychological perspective) (SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration.
PDF Sjöberg, L. (2003). Riskperception och attityder. (Risk perception and attitudes). Ekonomisk Debatt, 31(6), 22-31.
PDF Sjöberg, L. (2003). A case of alleged cutting-up murder in Sweden: Legal consequences of public outrage. Journal of Credibility Assessment and Witness Psychology, 4(1), 37-62.
PDF Sjöberg, L. (2003, 3 December). Djupt mänsklig girighet. (Deeply human greed). Svenska Dagbladet, p. 5.
PDF Sjöberg, L. (2003, 14 September). Rättssäkerheten hotas av en bläckplump. Svenska Dagbladet, p. Kultur 9.
PDF Sjöberg, L. (2003). Distal factors in risk perception. Journal of Risk Research, 6, 187-211.
PDF Sjöberg, L. (2003). Good and not-so-good ideas in psychological research. A tutorial in idea assessment and generation. VEST: Journal for Science and Technology Studies, 16, 33-68.
PDF Sjöberg, L. (2003). Stora svagheter i forskning om risker. Psykologtidningen, 49, 4-7.

– 2002 –

PDF Sjöberg, L. (2002). Attitudes toward technology and risk: Going beyond what is immediately given. Policy Sciences, 35(4), 379-400.
PDF Sjöberg, L., & af Wahlberg, A. (2002). Risk perception and new age beliefs. Risk Analysis, 22, 751-764.
PDF Sjöberg, L. (2002). The allegedly simple structure of experts’ risk perception: An urban legend in risk research. Science Technology & Human Values, 27(4), 443-459.
PDF Sjöberg, L. (2002). Are received risk perception models alive and well? Risk Analysis, 22(4), 665-670.
PDF Broström, L., Kessling, A., Krafft, G., & Sjöberg, L. (2002). Psykosociala effekter av ett djupförvar för använt kärnbränsle. Litterturöversikt och intervjuer med Uppsalabor. (Psychosocial effects of a depth repository for spent nuclear fuel. Literature.
PDF Sjöberg, L. (2002, 9 Januari). Frestelser minerar börsens psykologiska landskap. Svenska Dagbladet, p. 9.
PDF Sjöberg, L. (2002). Psykologin opåverkad av tidens trender. Psykologtidningen, 48(19), 8-11.

– 2001 –

PDF Brännström, R., Brandberg, Y., Holm, L.-E., Sjöberg, L., & Ullén, H. (2001). Beliefs, knowledge and attitudes as predictors of sunbathing habits, and use of sun protection among Swedish adolescents. European Journal of Cancer Prevention, 10, 337-345.
PDF Sjöberg, L. (2001). Limits of knowledge and the limited importance of trust. Risk Analysis, 21(1), 189-198.
PDF Sjöberg, L., & Fromm, J. (2001). Information technology risks as seen by the public. Risk Analysis, 21(1), 427-442.
PDF Sjöberg, L. (2001). Emotional intelligence: A psychometric analysis. European Psychologist, 6, 79-95.
PDF Sjöberg, L. (2001). Riskattityder och inställningen till djupförvar för använt kärnbränsle i fyra kommuner. (Risk attitudes and the attitude to a depth repository for spent nuclear fuel in four municipalities) (Research Report No. R-01-54). Stockholm: SKB.
PDF Sjöberg, L., & Drottz-Sjöberg, B.-M. (2001). Fairness, risk and risk tolerance in the siting of a nuclear waste repository. Journal of Risk Research, 4, 75-102.
PDF Sjöberg, L. (2001). Upplevelser av hot och kriser. (The experience of threats and crises) (SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration No. 2001:5). Stockholm: Handelshögskolan i Stockholm, Centrum för Riskforskning.
PDF Sjöberg, L. (2001). Emotional intelligence and life adjustment (SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration No. 2001:8). Stockholm: Stockholm School of Economics.
PDF Sjöberg, L. (2001). Emotional intelligence measured in a highly competitive testing situation (SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration No. 2001:13). Stockholm: Stockholm School of Economics.
PDF Sjöberg, L. (2001). Risk, politik och näringsliv. Föredrag för Handelshögskolans kamratförening.

– 2000 –

PDF Sjöberg, L., Truedsson, J., Frewer, L. J., & Prades, A. (2000). Through a glass darkly: Experts’ and the public’s mutual risk perception. In M. P. Cottam, D. W. Harvey, R. P. Pape & J. Tait (Eds.), Foresight and precaution. Volume 1 (pp. 1157-1162).
PDF Sjöberg, L. (2000). Consequences matter, “risk” is marginal. Journal of Risk Research, 3(3), 287-295.
PDF Sjöberg, L. (2000). Factors in risk perception. Risk Analysis, 20(1), 1-11.
PDF Sjöberg, L. (2000). Specifying factors in radiation risk perception. Scandinavian Journal of Psychology, 41(2), 169-174.
PDF Sjöberg, L. (2000). The methodology of risk perception research. Quality and Quantity, 34, 407-418.
PDF af Wåhlberg, A., & Sjöberg, L. (2000). Risk perception and the media. Journal of Risk Research, 3, 31-50.
PDF Sjöberg, L. (2000). Perceived risk and tampering with nature. Journal of Risk Research, 3(4), 353-367.
PDF Sjöberg, L. (2000). The citation wars. Journal of Risk Research, 3, 93-94.
PDF Sjöberg, L. (2000). Exploatering av ångestkapitalet. (Exploiting the anxiety capital). Folkvett, 18(3-4).
PDF Sjöberg, L. (2000). Psykologiseringen av Hitler.
PDF Sjöberg, L., Jansson, B., Brenot, J., Frewer, L., Prades, A., & Tönnesen, A. (2000). Radiation risk perception in commemoration of chernobyl: A cross-national study in three waves (Rhizikon: Risk Research Report No. 33). Stockholm: Center for Risk Research.
PDF Sjöberg, L. (2000, 9 maj). Börsaktörer styrs av emotioner och illusioner. Svenska Dagbladet, pp. 14-15.

– 1999 –

PDF Sjöberg, L. (1999). Psykologisk forskningsmetodik och praktik: tre haverier. VEST: Journal for Science and Technology Studies, 12(3), 5-25.
PDF Sjöberg, L. (1999). Så genomförs en konsekvent uppbyggnad av en elithögskola. Universitetsläraren(14), 16-17..
PDF Sjöberg, L., & Montgomery, H. (1999). Double denial in attitude formation. Journal of Applied Social Psychology, 29, 606-621.
PDF Sjöberg, L. (1999). Attitudes, opinions and values: Models and dynamics. In P. Juslin & H. Montgomery (Eds.), Judgment and decision making: Neo-brunswikian and process-tracing approaches (pp. 219-242). Mahwah, NJ: Erlbaum.
PDF Sjöberg, L. (1999). Risks of military intervention. Contemporary Psychology: APA Review of Books, 44(5), 366-368.
PDF Sjöberg, L. (1999). Consequences of perceived risk: Demand for mitigation. Journal of Risk Research, 2(2), 129-149.
PDF Sjöberg, L. (1999). Perceived competence and motivation in industry and government as factors in risk perception. In G. Cvetkovich & R. E. Löfstedt (Eds.), Social trust and the management of risk (pp. 89-99). London: Earthscan.
PDF Sjöberg, L. (1999). Life-values and the tyranny of unique decisions. In G. Hermerén & N.-E. Sahlin (Eds.), The value of life (pp. 73-84). Stockholm: Royal Academy of Letters, History and Antiquities.
PDF Sjöberg, L. (1999). Maslowmyten. (The Maslow myth). Folkvett, 17(2), 6-16.
PDF Sjöberg, L. (1998/99). Bedömningars ofullkomligheter en fara för rättssäkerheten. (Judgments errors a danger to justice). Juridisk Tidskrift, 10, 928-947.
PDF Sjöberg, L. (1999). Två slags vittnespsykologi i fallet med “styckmålet”. (Two kinds of witness psychology in the “cutting-up murder case”). Juridisk Tidskrift, 10, 504-510.
PDF Sjöberg, L. (1999). Three themes in risk perception: Towards a conception of risk perception as ideology rather than emotion. In L. H. J. Goosens (Ed.), Risk analysis: facing the new millenium (pp. 369-373). Delft: Delft University Press.
PDF Sjöberg, L. (1998). Why do people demand risk reduction? In S. Lydersen, G. K. Hansen & H. A. Sandtorv (Eds.), ESREL-98: Safety and reliability (pp. 751-758). Trondheim: A. A. Balkema.
PDF Sjöberg, L., Viklund, M., & Truedsson, J. (1999). Attitudes and opposition in siting a high level nuclear waste repository. In Facility Siting: Issues and Perspectives: Academia Sinica: Columbia Earthscape Research.
PDF Sjöberg, L. (1999, June 28 ). Den politiska avskyns problem. Arbetet/Nyheterna, pp. 2-3.

– 1998 –

PDF Brandberg, Y., Ullén, H., Sjöberg, L., & Holm, L.-E. (1998). Sunbathing and sunbed use related to self-image in a randomized sample of Swedish adolescents. European Journal of Cancer Prevention, 7, 321-329.
PDF Sjöberg, L. (1998). Worry and risk perception. Risk Analysis, 18(1), 85-93.
PDF Sjöberg, L. (1998). World views, political attitudes and risk perception. Risk – Health, Safety and Environment, 9(Spring), 137-152.
PDF Sjöberg, L. (1998). Risk perception of alcohol consumption. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 22, 277S-284S.
PDF Sjöberg, L., Källmén, H., & Scharnberg, M. (1998). Selection for stressful jobs: Is the Defence Mechanism Test the solution? In R. Flin, M. Salas, M. Strub & L. Martin (Eds.), Decision making under stress: Emerging themes and applications (pp. 252-260).
PDF Sjöberg, L. (1998, 1998-11-03). Vad formar attityder till slutförvaring av kärnavfall? (What forms attitudes to the final disposal of nuclear waste?). Svenska Dagbladet, pp. 14-15.
PDF Sjöberg, L., af Wåhlberg, A., & Kvist, P. (1998). The rise of risk: Risk related bills submitted to the Swedish parliament in 1964-65 and 1993-95. Journal of Risk Research, 1, 191-195.
PDF Sjöberg, L. (1998). Will and success – individual and national. In L. Sjöberg, R. Bagozzi & D. Ingvar (Eds.), Will and economic behavior (pp. 85-119). Stockholm: EFI.
PDF Frewer, L., Rowe, G., & Sjöberg, L. (1998). The 10th anniversary of the Chernobyl accident: The impact of media reporting of risk on public risk perception in five European countries. Reading: Institute of Food Research.
PDF Sjöberg, L. (1998). Understanding the process and consequences of risk perception. In A. Mosleh & R. A. Bari (Eds.), 4th Conference on Probabilistic Safety Assessment and Management (Vol. 3, pp. 1979-1984). New York City: Springer.
PDF Sjöberg, L. (1998). Why do people demand risk reduction? In S. Lydersen, G. K. Hansen & H. A. Sandtorv (Eds.), ESREL-98: Safety and reliability (pp. 751-758). Trondheim: A. A. Balkema.

– 1997 –

PDF Sjöberg, L. (1997). Studieintresse och studiemotivation. Stockholm: Svenska Arbetsgivareföreningen och Institutet för individanpassad skola.
PDF Sjöberg, L. (1997). Valet till EU-parlamentet 1995. En socialpsykologisk studie. (The election to the EU Parliament in 1995. A social psychological study). Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar.
PDF Sjöberg, L. (1997). Mot bättre vetande. (Against better knowledge). Folkvett, 15(1), 4-13.
PDF Sjöberg, L., Oskarsson, A., Bruce, Å., & Darnerud, P. O. (1997). Riskuppfattning hos experter inom området kost och hälsa. (Experts’ risk perception with regard to food and health) (Rapport No. 24/97). Uppsala: Statens Livsmedelsverk.
PDF Nilsson, Å., Sjöberg, L., & af Wåhlberg, A. (1997). Ten years after Chernobyl: The reporting of nuclear and other hazards in six Swedish newspapers (Rhizikon: Risk Research Report No. 28). Stockholm: Center for Risk Research.

– 1996 –

PDF Sjöberg, L., Kolarova, D., Rucai, A.-A., Bernström, M.-L., & Flygelholm, H. (1996). Risk perception and media risk reports in Bulgaria and Romania (RHIZIKON: Risk Research Report No. 23). Stockholm: Center for Risk Research.
PDF Sjöberg, L. (1996). Kost och hälsa – riskuppfattningar och attityder. Resultat av en enkätundersökning. (Food and health – risk perceptions and attitudes. Results of a survey study) (No. 1/96). Uppsala: Livsmedelsverket.
PDF Sjöberg, L. (1996). A discussion of the limitations of the psychometric and Cultural Theory approaches to risk perception. Radiation Protection Dosimetry, 68, 219-225.
PDF Sjöberg, L. (1996). Riskuppfattning och inställning till svenskt medlemskap i EU. (Risk perception and attitude to Swedish membership in the EU). Stockholm: Styrelsen för Psykologiskt Försvar.
PDF Sjöberg, L. (1996, 25 februari). När risk går före nytta. (When risk is more important than benefit). Svenska Dagbladet, pp. 4.
PDF Ramsberg, J., & Sjöberg, L. (1996). The cost-effectiveness of life saving interventions in Sweden (RHIZIKON: Risk Research Report No. 25). Stockholm: Center for Risk Research.

– 1995 –

PDF Magneberg, R., & Sjöberg, L. (1995). A study of the everyday behavior of problem drinkers. In R. Magneberg (Ed.), An evaluation of the method of random action sampling (pp. 77-100). Stockholm: Center for Risk Research.

– 1994 –

PDF Sjöberg, L. (1994). Solstrålningens risker: Attityder, kunskaper och riskuppfattning. (The risks of sunrays: Attitudes, knowledge and risk perception) (RHIZIKON: Rapport från Centrum för Riskforskning, Handelshögskolan i Stockholm No. 3). Stockholm: Centrum för Riskforskning.
PDF Lindberg, E., & Sjöberg, L. (1994). Försäkringstagande och riskmedvetande (Rhizikon: Rapport från Centrum för Riskforskning, Handelshögskolan i Stockholm No. 5). Stockholm: Centrum för Riskforskning.
PDF Sjöberg, L., & Ogander, T. (1994). Att rädda liv: kostnader och effekter. (Saving lives: costs and effects). Stockholm: Ministry of Finance.
PDF Sjöberg, L., & Lind, F. (1994). Arbetsmotivation i en krisekonomi: En studie av prognosfaktorer. Stockholm: Handelshögskolan i Stockholm, Institutionen för ekonomisk psykologi.
PDF Derbaix, C., & Sjöberg, L. (1994). Movie stars in space: A comparison of preference and similarity judgments. International Journal of Marketing Research, 11, 261-274.

 – 1993 –

PDF Sjöberg, L. (1993). The development of social attitudes.

– 1992 –

PDF Sjöberg, L. (1992). Psychological reactions to a nuclear accident. In J. Baarli (Ed.), Conference on The radiological and radiation protection problems in Nordic regions, Tromsö 21-22 November, 1991 ( Paper 12). Oslo: Nordic Society for Radiation Protect.
PDF Derbaix, C., Sjöberg, L., & Lefebre, B. (1992). Etude comparative des jugements cognitifs et affectifs émis vis-a-vis d’acteurs et d’actrices de cinéma. Actes de l’Association Française du Marketing, 8, 165-183.

– 1991 –

PDF Sjöberg, L. (1991, November 27). Urvalstest för stress- och chefsbefattningar. Var står forskningen idag? (Selection tests for stressful and management jobs. Current research). Paper presented at a meeting entitled “Medicinska riksstämman”, Stockholm.

– 1990 –

PDF Sjöberg, L., & Magneberg, R. (1990). Action and emotion in everyday life. Scandinavian Journal of Psychology, 31, 9-27.
PDF Sjöberg, L. (1990). Diagnosen otillförlitlig och utan prognosvärde vid psykodynamisk arbetsmodell. (Unreliable diagnosis with no prognostic value in using a psychodynamic model). Läkartidningen, 87, 851-853.
PDF Fisher, A., & Sjöberg, L. (1990). Radon risks: People’s perceptions and reactions. In S. K. Majumdar, R. F. Schmalz & E. W. Miller (Eds.), Environmental radon: Occurrence, control and health hazards (pp. 398-411). Pittsburgh: Pennsylvania Academy of Science.

– 1989 –

PDF Sjöberg, L. (1989). Global change and human action: psychological perspectives. International Social Science Journal, 121, 413-432.
PDF Sjöberg, L. (1989). Radon risks: Attitudes, perceptions and actions (No. EPA-230-04-89-049): U. S. Environmental Protection Agency, Office of Policy Analysis.
PDF Sjöberg, L. (1989). Mood and expectation. In A. F. Bennett & K. M. McConkey (Eds.), Cognition in individual and social contexts (pp. 337-348). Amsterdam: Elsevier.

– 1988 –

PDF Sjöberg, L. (1988, September 1). Parapsykologin som tro och vetenskap. Svenska Dagbladet. Reviderad version

 

– 1987 –

PDF Sjöberg, L. (1987). Conceptual and empirical status of mental constructs in the analysis of action. Quality and Quantity, 16, 125-137.
PDF Sjöberg, L. (1987). Psykoanalysens vetenskapliga värde. Göteborgs-Posten, 25 mars 1987.
PDF Drottz, B.-M., & Sjöberg, L. (1987). Kärnkraft och radioaktivt avfall. Riskperception och attityder hos gymnasieelever i Stockholm. (Nuclear power and radioactive waste. Risk perception and attitudes among high school students in Stockholm.
PDF Blomkvist, A.-C., & Sjöberg, L. (1987). Risk and accident reports in the mass media. In L. Sjöberg (Ed.), Risk and society (pp. 207-218). London: Allen & Unwin.
PDF Sjöberg, L. (1987). Conclusion. In L. Sjöberg (Ed.), Risk and society. Studies in risk taking and risk generation (pp. 239-243). Hemel Hempstead, England: George Allen and Unwin.
PDF Sjöberg, L., Derbaix, C., & Jansson, B. (1987). Preference and similarity: Affective and cognitive judgment? Scandinavian Journal of Psychology, 28, 56-68.
PDF Persson, L.-O., & Sjöberg, L. (1987). Mood and body symptoms. Journal of Psychosomatic Research, 31, 499-511.

– 1986 –

PDF Sjöberg, L. (1986). Den kognitiva revolutionen i psykologin. (The cognitive revolution in Psychology). Tvärsnitt, 8, 21-27.
PDF Sjöberg, L., & Drottz, B.-M. (1986). Attityder till kärnkraft och strålning. Två enkätundersökningar – fem månader efter Tjernobylolyckan. (Attitudes to nuclear power and radiation. Two survey studies – five months after the Chernobyl accident)

 

– 1985 –

PDF Sjöberg, L., & Samsonowitz, V. (1985). Coping strategies and relapse in alcohol abuse. Drug and Alcohol Abuse, 15, 283-301.
PDF Sjöberg, L., & Tollgerdt-Andersson, I. (1985). Vad är personkemi? Socialpsykologisk forskning om attraktivitet. (What is person chemistry? Social psychological research on attractiveness). Stockholm: Scandinavian Executive Search.
PDF Persson, L.-O., & Sjöberg, L. (1985). Mood and positive expectations. Social Behavior and Personality, 13, 171-181.]
PDF Sjöberg, L. (1985). Mood and expected outcome in a test situation. Social Behavior and Personality, 13, 183-194.
PDF Sjöberg, L. (1985). Göteborgsforskningen om emotioner och handlande. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.
PDF Sjöberg, L. (1985). Studier av mänskligt handlande. Nordisk Psykologi, 37, 213-277.

– 1984 –

PDF Sjöberg, L. (1984). The problem of subjective intensity. In K. Lagerspetz & P. Niemi (Eds.), Psychology in the 1990’s (pp. 333-366). Amsterdam: North-Holland.
PDF Sjöberg, L. (1984). The value of DMT in the selection pilots (Library Translation No. 2127). Farnborough: Royal Aircraft Establishment.
JPG Sjöberg, L. (1984-07-18). Jag, en grobian? Expressen.

– 1983 –

PDF Sjöberg, L. (1983). En psykolog om Ulvenolyckan. In B. Hansson & S. Sandström (Eds.), Vetenskapernas människobild (pp. 85-91). Lund: Kollegiet Människa och Miljö.
PDF Sjöberg, L. (1983). Interests, achievement and vocational choice. European Journal of Science Education, 5, 299-307.
PDF Sjöberg, L., Olsson, G., & Salay, F. (1983). Cathectic orientation, goal setting and mood. Journal of Personality Assessment, 47, 307-313.
PDF Sjöberg, L. (1983). Defining stimulus and response: An examination of current procedures. Quality and Quantity, 17, 369-386.
PDF Sjöberg, L., & Biel, A. (1983). Mood and belief-value correlation. Acta Psychologica, 53, 253-270.
PDF Sjöberg, L. (1983). Value change and relapse following a decision to quit or reduce smoking. Scandinavian Journal of Psychology, 24, 137-148.
PDF Sjöberg, L., Samsonowitz, V., & Olsson, G. (1983). Volitional problems of skid row alcoholics. Journal of Psychiatric Treatment and Evaluation, 5, 175-184.

– 1982 –

PDF Sjöberg, L. (1982). Aided and unaided decision making: Improving intuitive judgment. Journal of Forecasting, 1, 349-363.
PDF Sjöberg, L. (1982). Attitude-behavior correlation, social desirability and perceived diagnostic value. British Journal of Social Psychology, 21, 283-292.
PDF Sjöberg, L. (1982). Test, betyg och urval. In L. Sjöberg (Ed.), Upplevelse och prestation. Några utvecklingslinjer inom teoretisk psykologi (pp. 83-125). Lund: Doxa.
PDF Sjöberg, L. (1982). Fenomenologisk psykologi. In L. Sjöberg (Ed.), Upplevelse och prestation. Några utvecklingslinjer inom teoretisk psykologi (pp. 126-157). Lund: Doxa
PDF Sjöberg, L. (1982). Ekologisk psykologi. In L. Sjöberg (Ed.), Upplevelse och prestation. Några utvecklingslinjer inom teoretisk psykologi (pp. 64-82). Lund: Doxa
PDF Sjöberg, L. (1982). Aided and unaided decision making: Improving intuitive judgment. Journal of Forecasting, 1, 349-363.
PDF Sjöberg, L. (1982). Riskdefinitioner. In L. Sjöberg (Ed.), Risk och beslut. Individen inför samhällsriskerna. (Risk and decision. The individual facing societal risks) (pp. 9-18). Stockholm: Liber.
PDF Sjöberg, L. (1982). Riskupplevelse. In L. Sjöberg (Ed.), Risk och beslut. Individen inför samhällsriskerna. (Risk and decision. The individual facing societal risks) (pp. 78-93). Stockholm: Liber.
PDF Sjöberg, L. (1982). Risk och moral. In L. Sjöberg (Ed.), Risk och beslut. Individen inför samhällsriskerna. (Risk and decision. The individual facing societal risks) (pp. 94-105). Stockholm: Liber.
PDF Sjöberg, L. (1982). Riskanalys. In L. Sjöberg (Ed.), Risk och beslut. Individen inför samhällsriskerna. (Risk and decision. The individual facing societal risks) (pp. 107-113). Stockholm: Liber.
PDF Sjöberg, L. (1982). Att acceptera eller inte acceptera risker. In L. Sjöberg (Ed.), Risk och beslut. Individen inför samhällsriskerna. (Risk and decision. The individual facing societal risks) (pp. 124-147). Stockholm: Liber.
PDF Sjöberg, L. (1982). Riskdebatt. In L. Sjöberg (Ed.), Risk och beslut. Individen inför samhällsriskerna. (Risk and decision. The individual facing societal risks) (pp. 114-123). Stockholm: Liber.
PDF Sjöberg, L., Svensson, E., & Persson, L.-O. (1982). Mood and expected achievement. Social Behavior and Personality, 10, 5-10.
PDF Sjöberg, L. (1982). Logical versus psychological necessity: A discussion of the role of common sense in psychological theory. Scandinavian Journal of Psychology, 23, 65-78.
PDF Sjöberg, L. (1982). Common sense and psychological phenomena: A reply to smedslund. Scandinavian Journal of Psychology, 23, 83-85.

– 1981 –

PDF Sjöberg, L. (1981). Life situations and episodes as a basis for situational influence on action. In D. Magnusson (Ed.), Toward a psychology of situations: An interactional perspective. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
PDF Sjöberg, L. (1981). On the homogeneity of psychological processes. Quality and Quantity, 15, 17-30.
PDF Sjöberg, L., & Olsson, G. (1981). Volitional problems in carrying through a difficult decision: The case of drug addiction. Drug and Alcohol Addiction, 7, 177-191.
PDF Samsonowitz, V., & Sjöberg, L. (1981). Volitional problems of socially adjusted alcoholics. Addictive Behaviors, 6, 385-398.

– 1980 –

PDF Sjöberg, L. (1980). Volitional problems in carrying through a difficult decision. Acta Psychologica, 45, 123-132.
PDF Sjöberg, L. (1980). Mätning av terapieffekter. (The measurement of therapy effects). In B.-Å. Armelius (Ed.), Ger behandlingen resultat? (pp. 140-157). Stockholm: Norstedts.
PDF Sjöberg, L. (1980). Similarity and correlation. In E.-D. Lantermann & H. Feger (Eds.), Similarity and choice (pp. 70-87). Bern: Huber.
PDF Appel, C.-P., Blomkvist, A.-C., Persson, L.-O., & Sjöberg, L. (1980). Mood and achievement in a difficult driving task. Ergonomics, 23, 295-299.

– 1979 –

PDF Sjöberg, L. (1979). Strength of belief and risk. Policy Sciences, 11(1), 39-57.
PDF Sjöberg, L., Svensson, E., & Persson, L.-O. (1979). The measurement of mood. Scandinavian Journal of Psychology, 20, 1-18.
PDF Sjöberg, L., & Thorslund, C. (1979). A classificatory theory of similarity. Psychological Research, 40, 223-247.
PDF Sjöberg, L., & Persson, L.-O. (1979). A study of attempts by obese patients to regulate eating. Addictive Behaviors, 4, 349-359.

– 1978 –

PDF Sjöberg, L. (1978). Beslutsfattande. Psykologiska studier av valsituationer. (Decision making. Psychological studies of choice situations). Stockholm: Natur & Kultur.
PDF Sjöberg, L., Torell, G., & Adrianson, L. (1978). The structure of energy attitudes and beliefs: An interview study, Impacts and risks of energy strategies: Their analysis and role in management. The Beijer Institute, Stockholm, Sweden.]
PDF Sjöberg, L., Torell, G., & Adrianson, L. (1978). Energiattityder. En intervjustudie av attityder till energi och samhälle. (Energy attitudes. An interview study of attitudes to energy and society). Göteborg: Psykologiska institutionen, Göteborgs universit
PDF Sjöberg, L., & Johnson, T. (1978). Trying to give up smoking: A study of volitional breakdowns. Addictive Behaviors, 3, 149-164.
PDF Sjöberg, L., & Samsonowitz, V. (1978). Volitional problems in trying to quit smoking. Scandinavian Journal of Psychology, 19, 205-212

– 1977 –

PDF Sjöberg, L. (1977). Kritisk psykologi och psykologisk kritik (Critical psychology and psychological criticism). Stockholm: Psykologiförlaget.

– 1975 –

PDF Föreläsning
PDF Sjöberg, L., & Capozza, D. (1975). Preference and cognitive structure of Italian political parties. Italian Journal of Psychology, 2, 391-402.

– 1971 –

PDF Sjöberg, L. (1971). Three models for the analysis of subjective ratios. Scandinavian Journal of Psychology, 12, 217-240.
PDF Sjöberg, L. (1971). The new functionalism. Scandinavian Journal of Psychology, 12, 29-52.

– 1969 –

PDF Sjöberg, L. (1969). Alcohol and gambling. Psychopharmacologia, 14, 284-298.
PDF Sjöberg, L. (1969). The dimensionality of similarity judgments. American Journal of Psychology, 82, 441-456.

– 1968 –

PDF Sjöberg, L. (1967). Successive intervals scaling of paired comparisons. Psychometrika, 32, 297-308.

– 1967 –

PDF Sjöberg, L. (1967). Successive intervals scaling of paired comparisons. Psychometrika, 32, 297-308.

– 1966 –

PDF Sjöberg, L. (1966). Rotation to a hypothesis of constant factor loadings. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 19, 87-95
PDF Sjöberg, L. (1966). A method for sensation scaling based on an analogy between perception and judgment. Perception and Psychophysics, 1, 131-136.