Om Lennart Sjöberg

Jag disputerade och blev docent i psykologi vid Stockholms universitet 1965, var tf professor i psykologi i Lund och Uppsala, samt ordinarie professor vid Göteborgs universitet 1970-88 och vid Handelshögskolan i Stockholm 1988-2005. Där är jag också chef för Centrum för Riskforskning. Jag har varit gästprofessor i Berkeley och Stanford, samt vid holländska NIAS (Wassenaar), där jag är ”Life Fellow, och belgiska EIASM (Bryssel), ledamot av forskningsrådet i flera perioder samt en tid ordförande för psykologförbundets vetenskapliga råd (VR). Numera är jag vetenskaplig rådgivare till  VR. Jag är legitimerad psykolog och ledamot av Academia Europaea, den europeiska vetenskapsakademin,  Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) samt Royal Norwegian Society of Sciences and Letters (DKNVS).  Jag är med i redaktionskommittén för Eurpopean Psychologist, den ledande europeiska vetenskapliga psykologitidskriften, PsychCRITIQUES, Risk Analysis, Journal of Risk Research, och medlem av editorial board för ytterligare två vetenskapliga tidskrifter. Min forskning ligger inom socialpsykologi (attityder, riskuppfattning) och personlighet (emotionell intelligens, personlighetstest), med övervägande kvantitativ inriktning. Jag är intresserad av det mesta. Jag deltar också i debatten i media och populärvetenskapliga tidskrifter. Många artiklar kan laddas ner från denna hemsida, eller skriv ett mail så skickar jag ett särtryck eller en pdf-fil.

Min blogg kompletterar denna hemsida – här finns det mycket smått och gott: http://lennartsjoberg.blogspot.com/

Min forskning utförs numera till stor del inom min konsultfirma Psykologisk Metod AB, se http://www.psykologisk-metod.se/

e-post: lennartsjoberg@gmail.com